Koristi za naročnika

Vsak dober gospodar, ki deluje v skladu z interesi svojega podjetja, želi optimizirati njegovo poslovanje. Pri vsaki svoji odločitvi upošteva tri kategorije: ceno, kakovost in čas. Dosedanje izkušnje Za&Svet kažejo, da podjetja ob sodelovanju z zavarovalno posredniško hišo pri zavarovanjih prihranijo pri višini zavarovalne premije. Prihranek je rezultat natančnega pregleda zavarovanj, poznavanja zavarovalnih pogojev in cenikov ter partnerske pozicije, ki jo ima zavarovalno posredniška hiša Za&Svet s svojim celotnim portfeljem.

Kot dober gospodar poskrbite za to, da bo vaše podjetje optimalno zavarovano. Bodite seznanjeni s tem, kaj obsega vaše zavarovanje in za kaj plačujete določeno zavarovalno premijo.

Koristi za zavarovanca