Kaj lahko pričakujete od nas

Preverjanje vrste zavarovanj je nujno potrebno

Podjetje je imelo sklenjeno požarno zavarovanje za objekte in opremo na klasičen način. Ob nabavi novih strojev so le te odložili na dvorišču, kjer naj bi počakali, da se sprosti tovarniška hala, kamor so jih namenili. V času, ko so bili stroji na dvorišču, o tem niso posebej obveščali zavarovalnice, saj so bili prepričani, da so zavarovani. Nočno neurje je stroje poškodovalo in zavarovalnica ni priznala škode. Podjetje bi moralo uporabiti drugačen način zavarovanja, da bi bili stroji, ki jih je kupilo in odložilo na dvorišču samodejno vključeni v zavarovanje.

Zavarovalni pogoji se lahko spremenijo

Podjetje je imelo sklenjeno zavarovanje odgovornosti, ki ga je iz leta v leto podaljševalo. Ob podpisu nove zavarovalne police zavarovanec ni bil pozoren, da so se zavarovalni pogoji spremenili. Po novih pogojih se lastni delavci štejejo kot tretje osebe le, če je to z zavarovalno pogodbo izrecno dogovorjeno. Ker tega dogovora ni bilo, je ob poškodbi delavca, kljub sklenjenemu zavarovanju odgovornosti in ugotovljeni odgovornosti podjetja, zavarovanec ostal brez zavarovalnega kritja in je moral delavčev zahtevek poravnati iz lastnih sredstev. Zavarovalni posrednik bi ob pregledu police takoj opozoril na širino zavarovalnega kritja in možne posledice izključitve zahtevkov lastnih delavcev.

Koristna opozorila zavarovalnega posrednika

Podjetje na dvorišču upravlja z lastnim skladiščem. Pri prevozu blaga je viličar, ki je last zavarovanca, zadel nihajna vrata skladišča in jih poškodoval. Podjetje je imelo sklenjeno požarno zavarovanje za temeljne nevarnosti požara. Podjetje ni uveljavljalo škode, ker niso vedeli za obstoj zavarovalnega jamstva. Zavarovalni posrednik bi opozoril na obstoj zavarovalnega kritja za konkreten škodni primer. Nastala škoda je krita iz police požarnega zavarovanja – zavarovana nevarnost: udarec zavarovančevega motornega vozila v zavarovančev objekt.